Head kogukonnakaaslased ja toetajad


Oleme astumas uude 2023 aastasse. Kahjuks ei julge prognoosida rahu Euroopas, küll aga
kutsun teid leidma sisemist rahu ja kindlust eluga toimetulekuks ning armastust ja hoolivust
kaasinimeste vastu nii kodukülas kui kaugemalgi.


Juba 24.02 õhtul 18.42 tegin kogudustele järgmise üleskutse: Me oleme vapustatud, aga mitte
heidutatud agressioonist Ukrainas. Ma ei tee palju sõnu. Meil on auline võimalus toetada sõja
kätte jäänud inimesi, peresid ja lapsi, väljendada oma solidaarsust ohvrite ja võitlejatega. Palun
teil ohverdada pühapäevane korjandus või osa sellest Ukrainale. Selle üleskutse tulemusel
kogusime ja saatsime Ukrainasse üsna kiiiresti 6000 eurot. Suvel toetasime ka ühe auto ostmist
ja Ukrainasse saatmist, mille viisid piirile kirikumajutuses elavad sõjapõgenikud ise.
Peapiiskop kirjutas kõigile kogudustele 27.02 Tõstatunud on põgenike vastuvõtmise küsimus.
Oleme assessor Ove Sanderi ja õpetaja Avo Üprusega sel teemal tegevusplaani kooskõlastamas,
kuid annan teada, et kogudustes võiksite juba oma võimalused sõjapõgenike vastuvõtmiseks

juhatuste ja kaastöölistega ära kaardistada, et olla valmis infot konsistooriumiga jagama, kui
selle päringu esitame. Tean, et meil on juba kogudusi, kes põgenikke oma kiriku, kogudusemaja
või laagrikeskuse kontekstis on valmis vastu võtma.
Harkujärvele saabusid esimesed sõjapõgenikud märtsi algul. Tänaseks on neid meie kirikus
elanud lühemat või pikemat aega 16 inimest, kõige kauem ema ja tütar, kes veetsid meie juures
veidi üle saja päeva ning elavad praegu üürikorteris. PRIA toel koorirõdule rajatud külalistoad on
osutunud hädavajalikuks vahemaandumise paigaks. Hea meel on olnud ka koostöö üle
Rannamõisa kogudusega, kes võttis vastu kolmest põlvkonnast koosneva suurpere. Üleskutsega
on tulnud kaasa veel kümneid kogudusi üle maa. Meie kirikumajutuste lisaväärtus on turvaline
elukeskkond, loodus ja hingehoiu kättesaadavus.


Koostöös Harkujärve Põhikooliga valmistasime ka varjevõrke. Ühte säärast näete ka avafotol, mis kujutab meie mustlastantsijaid tööhoos, aga abilisi on olnud kümneid hoopis laiemast
kogukonnast, naabritest ja külastajatest. Juuru koguduse rahvas saabus lausa bussiga ja andis
oma ägeda panuse. Suur tänu ka õpetaja Aarne Lättele, kes on selles töös minu kõrval seisnud ja
meie raamatulaenutuse eestvedaja Karin Suursalule, kes on algatanud ja vahendanud erinevat
liiki abi sõjapõgenikele.


Pakume Harkujärve ja Tiskre kandi elanikele kogukonnakeskuse kasutamise võimalust ja vaba
aja veetmise teenuseid. Kogukonnakeskus on avatud igal tööpäeval 13.00 – 16.30 ja õhtuti
huvitegevusteks vastavalt kokkulepetele. Viisime juulis läbi külapäeva ning juunis korraldasime
külale jaanitule. Tähistame koos kogukonnaga riiklikke ja kiriklikke tähtpäevi. Hea koostöö on
kohaliku põhikooliga. Majas toimuvad Looovuslabori töötoad, mida korraldab Evelyna Bartške.
Koosolekuid on pidanud Harkujärve korteriühistu ja teised.
Draamastuudiot juhib Fea Üprus, Shindo võimlemist jätkuvalt Hillar Pliiats, mustlastantsu
õpetab ja trenni juhendab Lehti Kostabi. Draamastuudio tõi lavale ja etendas lasteaiale ja
kooliõpilastele Henno Käo näitemängu Jõululumi. Triinu kokakooli tegevuses on olnud paus, aga
loodame jätkata, kui huvilisi on. Taotlesime ja saime kogukonnakeskuse käigus hoidmiseks 2022.
aastal toetust kohalikult omavalitsuselt koostöös Alasniidu Selts MTÜ-ga. Taotlus on tehtud ka
eelolevaks aastaks. Otsuse kohta informatsioon tänaseks puudub.

Osaleme jätkuvalt lapsehoiu ja tugiisikuteenuse pakkumises raske ja sügava puudega lastele.
Teenuse osutajaks Harjumaal on EELK Diakoonia, kes kasutab hoiuks meie pastoraadi ruume ja
Laagrikeskus Männirahu Mõttemaja. Partneriteks on kohalikud omavalitsused. Pakume
võimalust ka koolituste ja kovisioonide läbiviimiseks. Kogemusnõustamise praktika raames
korraldasid Rutt Aho, Merje Liiv ja Marge Savik raske puudega lapsi kasvatavate vanemate
tugigrupi tööd. Oma praktika tegi meil Metodisti Kõrgema Teoloogilise Seminari lõpetaja
Margilja Lõhmus.
Partnerluses Eesti Töötukassaga pakume võimalust vabatahtliku töö tegemiseks. Töötukassa
vabatahtlikud tegid mitmesuguseid heakorratöid. Koguduse liikmetest ja sõpradest
vabatahtlikke toimetas kiriku juures veerandsada inimest. Majandustöid on korraldanud Remet
Rander, Sven Jurin, Risto Abel, Toomas Ots ja Agnus Dei Üprus.
Jätkame raamatukogu arendamist. Omandatud on enam kui 5000 nimetust raamatuid. Kogu
täiendab ja korrastab vabatahtlik Karin Suursalu. Korraldame ka luuleõhtuid ja kirjandusklubi
tegevust. Meie küla daamide seas on populaarseks osutunud Fea ja kosmeetik Maris Kaevu
igakuised Ilupäevad. Kahel korral valmistasid sõjapõgenikud kiriku haljasalal ehtsat Ukraina borši
mida soovijad said kaasa purkides, millel oli silt Borš võidab sõja.

Koguduse liikmearv on asutamisajaga (27.02.2018) võrreldes enam kui kahekordistunud,
tänavu ristisime kaks last: Amelia ja Villu ning laulatasime ühe paari: Andres ja Ljubov.
Taevateele saatsime küla vanima elaniku Inga Jõgi. Jumalateenistused toimuvad igal
pühapäeval kell viis õhtul. Lisaks neljapäevaõhtune palvus, mida on läbi viinud õpetaja Ariel
Süvari ja sagedased kontserdid. Nagu igal aastal, astusid üles Suurupi seltsi naiskoor Meretule ja
Tabasalu kammerkoor, lisaks muusikakooli õpilased Riina Rüütelmaa eestvedamisel. Koorijuhid
Elen Ilves ja Mai Ainsalu ja puhkpilliorkestrite dirigent Valdo Rüütelmaa teevad suurepärast tööd
ja hoiavad meie valla lippu kõrgel. Advenditeenistusel osalesid helilooja ja teatri- ja
muusikaakadeemia õppejõud Eerik Jõks, laulja Mari Jürjens, Mareks Lobe kammerkoor. 22.
detsembril andis etenduse Toomteater Jaan Toominga lavastusega Teekond Jumalasse. Osades
Anne Türnpu, Rain Simmul, Indrek Sammul, Kristo Viiding, Lauri Kaldoja, Kaido ja Katrin Kivi.
Harkujärve Kogukonnakeskuses toimuvad peamiselt huvitegevused, tähtpäevad ja
koguperesündmused. Keskus on avatud viiel tööpäeval nädalas 13.00 – 16.30. Sellele lisaks
huviringide ja sündmuste toimumise aeg ja pühapäev. Sügisel ja talvel on kogunenud
raamatuklubi või luuleruum. Esinenud on Tõnu Oja ja Kärt Hellerma. Harku Valla Külade Nädalal
korraldasime perepäeva, avatud kohviku ja tagasihoidliku laada kiriku haljasalal. Aktiivselt lõi
kaasa tänavu asutatud Harku Valla Elanikkonnakaitse selts Robert Antropovi eestvedamisel.
Hüüru Päästekomando punane päästeauto pälvis laste erksa tähelepanu, tulekustutamist õpetas
Lootuse Fondi juhatuse liige Viljam Borissenko. Nagu igal aastal korraldasime küla peredele
jaanitule Kaine Jaan. Tule süütas tänavu Vytautas Martinionis, lastega tegeles ja näomaalinguid
tegi põgenik Nina Badazhkova, grillimeister oli Andres Veskis. Fotol jagab Petro emaga borši.

Kolmekordistunud küttehinnad on põhjustanud tugevat majanduslikku kahju. Ainuüksi ringitöö
ja vaba aja tegevustega ei saa kulusid katta. Hea, et parematel aegadel õnnestus kõik
vajalikumad remondi ja renoveerimistööd lõpule viia. Arengukavas planeeritud katuse
vahetamine ja soojustamine on aga nihkunud ebamäärasesse tulevikku. Samuti
päikesepaneelide paigaldamine. Remet Rander ääristas meie haljasala kerge piirdega, et vältida
sõidukite poolt igal aastal tehtud murukahjustusi. Lumerikas talv tõi kaasa hulgaliselt tegevusi,
mis teostati vabatahtliku tööna. Siinkohal toon ära tähtsamad haldustegevused arengukavast.
Prioriteet nr 1 – liitumine Eesti Energia elektrivõrguga on teostatud
Prioriteet nr 2 – katuse remont (suvel 2021 likvideeris Ariel akuutsed lekked, suuremahulised
tööd ja päikesepaneelide paigaldus on edasi lükatud, soojustusele otsime lahendusi)
Prioriteet nr 3 – majasisene kaabeldus ja elektrikilpide järkjärguline vahetus, valgustuse
renoveerimine ja helivõimenduse paigaldamine viidi Hando Laaneti juhtimisel lõpule 2022
kevadeks.
Plaanis on ka päevakeskuse ja sotsiaalköögi ventilatsiooni uuendamine, lapsehoiu käigushoiu,
kaasajastamise ja remondiga tegelesid Remet ja Keili Rander.

Välismaistest organisatsioonidest ja inimestest on meid tänavu toetanud Ameerika Eesti Fond,
Estlandhilfe ja Partnerhilfe, Jörn Guido Schneider ja Dietrich Heitmann. Kodumaiseid
püsiannetajaid on muidugi rohkem, aga soovime nimeliselt tänada Teid, Sirje Semm, Mariina
Liinar, Elma Paju, Sulev Kuuskmäe, Eha Abel, Liina Süvari, Signe Kriisa, Fea Üprus, Ringa
Rooteman, Rutt Süvari, Merle Seeder ja Karin Kaunis, et olete meid igakuiselt toetanud.
Püsikorralduse tegemine on lihtneja kindel tee kodukiriku kulude katmises osalemiseks. Iga
annetaja saab hiljem maksuametist tulumaksu osa tagasi. Kodumaistest ettevõtetest kuuluvad
meie tänusõnad RESTATE OÜ-le, kes on toetanud meie puuetega laste hoidu, Lipuvabrik OÜ-le ja
sihtasutusele EELK Toetusfond.

Tervitades ja õnnistades Harkujärve Kogukonnakiriku pere

Kogukonnakeskuse arveldusarve pangas on EE791010220110326017, koguduse oma
EE031010220272707228 ja koguduse õpetaja telefon on 5020857

Categories:

Comments are closed