SEMPRE Accelerators (2019-2021) on spin-off projektist SEMPRE (2016-2019) ja “kiirendab” eelmises projektis välja töötatud kõige lootustandvamaid kohalikke algatusi. See hõlmab näiteks seltskondlikku kohvikut Lätis, põgenike ajalehte Põhja-Saksamaal, sotsiaalplatvormi üksikvanematele Leedus ja Kogukonnakeskust Harkujärvel, Eestis.

Koos üheksa partnerorganisatsiooniga seitsmest Läänemere riigist edendab SEMPRE Accelerators elukvaliteeti ja piisavat sotsiaalteenuste osutamist ebasoodsas olukorras olevates maapiirkondades.

SEMPRE Accelerators töötab kaheksa kasutajakeskse sotsiaalse algatusega kogu Läänemere piirkonnas – mikroprojektid, nagu neid projektis nimetatakse – ja toetab neid teel iseseisvateks ettevõteteks, millel on küpsed organisatsiooni tunnused.

See hõlmab näiteks juhtimis- ja ettevõtlusoskuste arendamist, samuti mikroprojektide rahalise jätkusuutlikkuse tagamise meetmeid. Ehkki see võib esmapilgul tunduda lihtne, pidage meeles, et räägime algatustest, mida arendavad ja juhivad suures osas kasutajad ise – mis teeb sellest ettevõtmisest väljakutsuva protsessi, mis annab algatustele võimaluse õppida, suurendada suutlikkust ja kasvada sotsiaalseteks idufirmadeks.