27. veebruaril, 2018 asutati EELK Harkujärve kogudus. Asutamiskoosolekul, mida juhtis praost Jaan Tammsalu, valiti kogudusele juhatus ja nõukogu, saadikud praostkonna sinodile ja revisjon. Koguduse juhatuse esimeheks valiti Hando Laanet.

Juhatus:

Hando Laanet
Merle Krigul
Avo Üprus (koguduse õpetaja)

www.eelk.ee/et/uudised/kirik-kasvas-taas-asutati-harkujarve-kogudus/