Harkujärve kiriku äriplaani koostamise koosolekud

21.veebruaril EELK Konsistooriumis toimunud koosolekul jagasid erinevate koguduste ja sotsiaalteenuseid osutavate organisatsioonide esindajad oma kogemusi. Koostati ühiselt Harkujärve kiriku ärimudelit sotsiaalse ettevõtluse äriplaani lõuendi abil. 27.veebruaril toimus kohtumine Harkujärve Põhikoolis Harku Vallavalitsuse, Harkujärve Põhikooli, projektijuhtide ja koostööpartnerite osavõtul. Avo Üprus andis ülevaate küsimustikust, mille abil selgitatakse kogukonna vajadused teenustele samuti teabe edastamise kanalite kohta ning tehtud Read more about Harkujärve kiriku äriplaani koostamise koosolekud[…]