Harkujärve kiriku äriplaani koostamise koosolekud

21.veebruaril EELK Konsistooriumis toimunud koosolekul jagasid erinevate koguduste ja sotsiaalteenuseid osutavate organisatsioonide esindajad oma kogemusi. Koostati ühiselt Harkujärve kiriku ärimudelit sotsiaalse ettevõtluse äriplaani lõuendi abil.

27.veebruaril toimus kohtumine Harkujärve Põhikoolis Harku Vallavalitsuse, Harkujärve Põhikooli, projektijuhtide ja koostööpartnerite osavõtul.
Avo Üprus andis ülevaate küsimustikust, mille abil selgitatakse kogukonna vajadused teenustele samuti teabe edastamise kanalite kohta ning tehtud töödest/juba toimivatest projektidest.
Lähitulevikus kavandatakse tihedamat koostööd kooliga kiriku saali kasutamiseks, kontsertide korraldamiseks, suvelaagrite organiseerimisel ja mänguväljaku ehitamisel.
Murekohad on omandiküsimus ja ohutu liikluse ning parkimisega seonduv.
Vald ja kool on huvitatud päevalaagrite korraldamisest ja noortekeskus ruumide kasutamise võimalusest.
Lähiaja plaanid: Ülestõusmispühade jumalateenistus ja kooli lõpuaktus.

28.veebruaril toimus äriplaani kavandamise koosolek, millesse olid kaasatud ettevõtluse- ja ehituskonsultandid Aarne Lätte ja Risto Abel. Praktilistest vajadustest seoses hoone remondiga andis ülevaate Remet Rander.

29.veebruaril toimus Harkujärve kirikus misjonipäev. Üles astus gospel-rock ansambel The Rain Soomest. Osalesid mitmed soome misjonärid ja ligi sada noort inimest erinevatest kogudustest.