Harkujärve Kiriku Taastamise selts sai KOP programmist toetuse, mida kasutatakse haljasala korrastamiseks ning Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamiseks.

*Harkujärve Kiriku Taastamise selts sai KOP programmist toetuse, mida kasutatakse haljasala korrastamiseks ning Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamiseks.*

Harkujärve Kiriku Taastamise Seltsi (HS) eesmärgiks on Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamine ning Harkujärve külas paikneva kirikuhoone renoveerimine ning kasutusele võtmine kogukonnakirikuna.

Aino Järvesoo (neiuna Promm, 23. 09. 1910 – 02. 02. 2003) oli eesti
etnograaf ja kunstipedagoog, maalikunstnik, filantroop ja kodukaunistaja.
Ta on seisnud laste õiguste eest, finantseerinud enam kui 160
katseklaasilapse sündi, Harkujärve kiriku ehitamist, Tartu Ülikooli
maaliklassi ja Naisüliõpilasseltsi „Liivika“ maja renoveerimist. Praegu
võib külastaja heita pilgu Aino Järvesoo maalide ekspositsioonile
kirikusaalis. Soovime peatselt saabuval kevadel pakkuda omakandiinimestele
võimalust puhata kiriku idaküljel paikneval haljasalal ning paigaldada
selleks mõned pingid ja prügikastid. Vajalike vahendite osas on oluliseks
abiks toetus Kohaliku Omaalgatuse Programmist. Et minna edasi kirikuehitaja mälestuse tutvustamisega,
kuulutame välja konkurssi teksti või tunnuslause leidmiseks, mis
kirjutatakse või graveeritakse pinkidele ning kirikuhoonesse
paigaldatavatele tahvlitele. Teksti hindamiseks moodustatakse žürii, milles
osalema palutakse kodukandi seltside, kooli ja omavalitsuse esindajad.

Mälestusteksti ja/või tunnuslause osas ootame Teie ettepanekuid
Kolmekuningapäevaks ehk 06.01.2017.