märts 10, 2016

Harkujärve Noortekeskus

Harkujärve Noortekeskus on avatud noortekeskus, mis alates jaanuarst, 2016 kuulub Huvitegevuse ja Noorsootöö SA alla. Noortekeskuse eesmärk on noorsootöö korraldamine ja vaba aja sisustamine Harkujärvel. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte oma osalusel ja vabal tahtel. Harkujärve noortekeskuse tegevus on mõeldud Harku vallas elavatele noortele. Pakume vaba aja veetmise võimalusi 7-26-aastastele Harku valla noortele. Noortekeskuses saab teha koduseid töid nii üksinda kui noorsootöötaja abiga, kuulata muusikat, vaadata filme, lugeda, joonistada, meisterdada, mängida lauamänge, lauatennist, lauajalgpalli, WII-d, veeta sõpradega mõnusalt aega ja palju muud. Kõik lapsed ja noored on oodatud erinevatele üritustele, mille korraldajateks on Harkujärve Noortekeskuse noorsootöötaja koostöös noortega. Noortekeskuse noorsootöötaja on oma ala spetsialist, kes toetab noorte omaalgatust, tegeleb noorte esmase nõustamisega, aitab neil sisustada oma vaba aega ning annab edasi noortele mõeldud informatsiooni.

Noorteka lapsed Megazone'is, 2016

Noortekeskuse lapsed Megazone’is, 2016.

 

Niimoodi vaadatakse enda tehtud õudusfilmi.. Koolivaheaeg,,2016.

Niimoodi vaadatakse enda tehtud õudusfilmi.. Koolivaheaeg, 2016.

Alates 2017 aastast on noortekeskusel oma moodulmaja Harkujärve kooli taga!