Blog

Inglitiiva all on hea

21 aprillil koguneb Harkujärve kogukonnakeskuse äriplaani täiendamise koosolek

Algus kell 11:00 Harkujärve kirikus, kus toimub kohtvaatlus ja edasi suundutakse Tallinna Peetelisse kirikusse. Ümarlaud on mõeldud kogemuste vahetamiseks ja seal saavad osavõtjad tutvustada oma organisatsiooni tegevusi ning finantsmudelit. Harkujärve kogukonnakeskuse ärimudeli täiendamine toimub organisatsioonide kogemuste kaasabil. Päevakava leiad siit: Harkujärve äriplaani koostamise päevakava 21.04. Ettevõtmist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Vabaühenduste toetusprogramm.  

Harkujärve kiriku äriplaani koostamise koosolekud

21.veebruaril EELK Konsistooriumis toimunud koosolekul jagasid erinevate koguduste ja sotsiaalteenuseid osutavate organisatsioonide esindajad oma kogemusi. Koostati ühiselt Harkujärve kiriku ärimudelit sotsiaalse ettevõtluse äriplaani lõuendi abil. 27.veebruaril toimus kohtumine Harkujärve Põhikoolis Harku Vallavalitsuse, Harkujärve Põhikooli, projektijuhtide ja koostööpartnerite osavõtul. Avo Üprus andis ülevaate küsimustikust, mille abil selgitatakse kogukonna vajadused teenustele samuti teabe edastamise kanalite kohta ning tehtud…
Read more

21. veebruaril 2014 kogemuste vahetamise ja Harkujärve kiriku äriplaani koostamise ümarlaud

Austatud koostööpartnerid! Ootame Teid reedel, 21. veebruaril 2014 toimuvale kogemuste vahetamise ja Harkujärve kiriku äriplaani koostamise ümarlauale! Päevakava: 11:00  Kohtumine Harkujärve kirikus Harku vald, Harkujärve küla, Kiriku tee 2. Paikvaatlus ja ülevaade olukorrast (Avo Üprus). 12:00 – 12:15  Kuum tee Toompeal, EELK Konsistooriumis (Kiriku plats 3). 12:15 – 13:45   Käimasolevate projektide tutvustus. Iga osaleja saab…
Read more

EELK Perekeskus ja lapsehoid Ingliitiib tutvustasid teenuseid Harku valla infotunnil

EELK Perekeskuse infopäev korraldati 29. jaanuaril 2014 Tabasalus. Infotunnil tutvustas Pia Ruotsala EELK Perekeskuse meeskonda ja teenuseid. Perekeskuse töö üldeesmärgiks on perede ja laste heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine. Pakutavateks teenusteks on perenõustamine, paarinõustamine, kristlik nõustamine ja hingehoid. Vaata ka kodulehekülge http://perekeskus.eu/ Ettekande perevägivallast pidas Helen Sööl. Põhilistest suhteprobleemidest rääkis Kärt Kase. Avo Üprus tutvustas…
Read more

Järveäärsest kirikust saab kogukonna keskus

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts tahab võtta külas asuva pühakoja kasutusele kogukonnakeskusena ning jäädvustada ka ehitamist rahastanud Aino Järvesoo mälestust. Hoonel saavad olema sotsiaalsed, sakraalsed ja kultuurilised funktsioonid. Edasi loe Harku Valla Teatajast: http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/harku/elu/jarveaarsest-kirikust-saab-kogukonna-keskus.d?id=67666511

EELK Perekeskus avab nõustamisteenuse Harkujärve kogukonnakeskuses

Perekeskuse meeskond tutvustab kavandatavat tegevust Harku valla infotunnil Tabasalu Päevakeskuses 29. jaanuaril kell 10:00 – 12:00 Teenuse tarbeks kohandati ruumid Harkujärve Kiriku kogukonnakeskuses ja tegevust alustada on plaanis alates 1.veebruarist 2014.a. Täpsem info: http://perekeskus.eu/events/

Üks ingel väisas Eestimaad

Mõnel meist on olnud õnn kohata inimest, kelle kohalolekust muutus maailm. Olen  Aino Järvesoo nime kuulnud- vahel  vaiksemalt, vahel  valjemalt. Praegu kuulen teda päris valjult oma südames. Harkujärve kirik, mille juurde jalad mind kannavad, on ehitatud Aino Järvesoo  säästudest. Kirik on uhke ja eriline-aga üksi. Paar aastat tagasi lõpetas kogudus hoones tegevuse ja sellest ajast…
Read more

Harkujärve kooli avaaktus toimub 2.septembril kell 11.00 Harkujärve kirikus. Kuna koolimaja jääb meie kooliperele aktuste ja ürituste korraldamiseks väikeseks, siis saame kasutada kiriku hoonet. Lapsed kogunevad koolimajas oma klassiruumis alates 10.30, lapsevanemad võivad minna juba kirikusse ja oodata seal laste saabumist või teevad tee ääres pilti või marsivad rongkäigu lõpus kaasa. Sel korral mahuvad kõik…
Read more