Teadetetahvel

Inglitiiva all on hea

Head Harkujärve Kogukonnakiriku sõbrad ja toetajad.

Mul on hea meel, et inimesed on meid omaks võtnud, et kirikuhoone on soe ja et lisaks pühapäevastele teenistustele on toimunud kümneid suuremaid ja väiksemaid muusikalisi sündmusi. Suurupi naiskoor „Meretule“, Tallinna praostkonna koor, Toomkiriku koor, Tabasalu kammerkoor, Politseiameti segakoor „Akord“ on ehk suuremad kollektiivid, aga rõõmu on pakkunud ka üksikesinejad nagu Heiti Riismäe fagotil, Ervin Lillepea, Brita Maripuu, Priit Sild, Mati Murumaa, bariton Harald Weiler, või siis Tabasalu Muusikakool, Nõo meesansambel, Saku gospelgrupp ja mitmed teised talendid.

Viiel päeval nädalas avatud päevakeskus ja lapsehoid „Inglitiib“www.inglitiib.eupakuvad teie lastele turvalist ja sõbralikku arengukeskkonda. Lapsehoiu juht Keili Kollamaa Rander palub teada anda, kui peaks olema soovi beebikooli või –võimlemise järele. Alustati ka õhtuhoiuga (eelneval kokkuleppel on võimalik tuua lapsed näiteks teatrikülastuse ajaks hoidu. Koostöös Harku Valla Noortetoaga on korraldatud mitmeid päeva- ja öölaagreid, väljasõite ja kultuuriretki. Noortetoa töötaja Triinu Laasi ja päevakeskuse teenuste juhi Karmen Kuilli koostöö on hea. Päevakeskuses käib elav ringitöö: toimivad käsitöö-, loovus-, robootika- ja tantsuringid. Teist aastat töötab Fea Üpruse juhendatav koolilaste draaamastuudio, mis on esinenud nii lapsevanematele kui Tabasalu lasteaia rühmadele. „Näärinakitsa“ etendus tuleb taasesitamisele jaanuari teises pooles. Täiskasvanutele pakume võimalust õppida mustlastantsu ja kaasa lüüa shindo võimlemistreeningutes. Iga kuu viimasel reedel on toimunud teeklubi õhtud erinevate esinejatega. Klubilavale on astunud mitmed noored talendid, Tabasalu Muusikakooli õpilased, perekond Rüütelmaa ning Tallinna Võru Seltsi laulurühm „Leedo.“ Kõigil teenistustel on muusikalise külje eest hoolitsenud Ülle Ritsbek.

Oleme tänulikud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK), kes finantseeris projekti „Harkujärve Kogukonnakeskuse Päevakeskuse käivitamine“ Šveitsi Vabaühenduste Fondi vahenditest summas 29 996 eurot. KÜSK toest kogudustele võite lugeda lisatud lingilt http://www.eestikirik.ee/kogudused-osana-uhiskonnast Hindame KÜSK tegevust mitte ainult finantsinstrumendi vaid ka eesti elu ühe arengumootorina. Suur tänu, Agu Laius, Kleiri Vest ja kogu sihtkapitali kollektiiv!

Juba teist aastat korraldas Harkujärve Kiriku Taastamise Selts alkoholivaba Jaanipäevapeo. Oleme tänulikud Enn Tampere poolt meile sealjuures osutatud abi ja toetuse eest. Osales üle saja inimese, sealhulgas Tallinna Peeteliwww.peeteli.com ja Mustamäe Maarja Magdaleenawww.eelk.ee/mustamae koguduste poolt toetatud lapsed ja noored ning välispartnerid Soomest ja Norrast. Tänavu ristisime 7 inimest. Jumalateenistused toimuvad igal Pühapäeval kell 5 õhtul.

Meie kirikus on korraldatud Luterliku Maailmaliidu poolt finantseeritud diakooniakonverents – mess „Ühiselu kunst“, avatud perepäevi ja heategevaid väljamüüke. Kogukonnakeskuses on korraldatud sünnipäevi ja suguvõsa kokkutulekuid. Oma väljasõiduistungil väisas meid EELK Konsistoorium koos väliskülalistega luterlikust maailmaliidust. Luterlik Maailmaliit (LML) on kirikute osaduskond, millesse kuulub 142 kirikut. LML ühendab ühtekokku enam kui 70 miljonit kristlast 79 maal, nendest Euroopas 36,3 miljonit. Meil oli meeldiv privileeg võõrustada ka LML presidenti. Vaata ka www.lutheranworld.org

Oluliseks sündmuseks sai Aino Järvesoo(neiuna Promm, 23. september 1910 – 2. veebruar 2003) näituse avamine tema 105 sünnipäeval. Väga oluline oli sealjuures testamendi hoidja Olev Saksa osavõtt ja abi. Täname ka Üliõpilasselts „Liivikat,“ kes usaldas meie kätte Aino Järvesoo maalide kollektsiooni. Räägime parajasti läbi maalide jätkuva deponeerimise osas. Edu tagaks püsiekspositsiooni meie kogukonnakirikus. Peame seda parimaks võimaluseks nii maalidele kui kogukonnakirikule, mis on põhikirjaliselt seotud kiriku ehitaja Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamisega.

Meie jaoks oluline ning märgilise tähendusega on, et läinud aastal alustas kogukonnakiriku koorirõdul väljaehitatud klassiruumis õppetöödklassijuhataja Anna – Kaisa LaurandHarkujärve Põhikooli 1. B klassiga. Klassis on 14 õpilast. Rõõmustame meile osaks saava lapsevanemate ja valla- ja koolijuhtide usalduse üle. Ruumide ümberehitust korraldas Harku vallavalitsus Mihkel Jürisoo isikus, kulud ligi 14 000 eurot, kaeti valla eelarvest. Ruumid andsime avalikku kasutusse tasuta, ootame kasutaja abi ekspluatatsioonikulude katmisel.

Laste turvalisuse tõstmiseks teisaldasime koostöös vallavalitsusega bussipeatuse sügavamale kiriku maale ning ehitasime koos teiega tee. Tänan südamest kõiki teid, kellele läheb korda, et lapsed saaksid puhta jalaga nii kooliteele kui päevakeskusesse. Facebooki abil läbiviidud korjandusse panustas 19 inimest ning kogusime nädalaga 380 eurot. Teie annetused katsid 50 % tee maksumusest. Suur tänu.

Suurem pooleliolev projekt on seotud turvalisusega ning selle tagamiseks vajalike turvauste, vaheseinte ja automaatse tuletõrjesignalisatsiooni (ATS) paigaldamisega. Palume selleks ka seltsi liikmete ja sõprade kirjalistis olevate inimeste abi. Kindlasti saate olla abiks toetajate leidmisel rääkides meie missioonist tuttavate ettevõtjate ja otsustajatega. ATS süsteemi paigaldamise rahaline maht on 8626,00 EUR

Osalesime ühe kogumispunktina kampaanias „Idatäht“, mille käigus kogutiEestis kokku 545 pakki ja 1600 eurot pagulaslaagrites viibivate laste rõõmustamiseks. See oli suur töö ja suur rõõm. Kokku osales Eestis 36 kogumispunkti. Neist 20 olid EELK kogudused, 13 Sõbralt Sõbrale kauplused, 1 baptistikogudus, 1 raamatukogu ja 1 külastuskeskus. Ja muidugi hulgaliselt häid inimesi. Suur tänu teile ja uusi häid ettevõtmisi eeloleval aastal. Vaata http://www.starintheeast.net

Keskuses toimetavad ka MTÜ Igale Lapsele Pere http://www.kasupered.ee   ja MTÜ Minu Kareenid, kes korraldas läinud aastal kaks missioonireisi Tai ja Birma piiril elava kareeni rahva juurde, kus õpetati lastele inglise keelt, korraldati hügieeniabi ja hambaravi ning abistati ehitustöödes. Vaata ja toeta Karmeni, Jane, Kristjani ja teiste seiklusi grupis https://www.facebook.com/minukareenid/Koostöölepe on sõlmitud Alasniidu seltsiga www.alasniiduselts.ee

Tänan kõiki toetajaid, kes on leidnud panustada Harkujärve Kogukonnakiriku taastamisse ja käivitamisse. Lisaks KÜSK-i ja Harku Valla toetustele oleme võinud kogeda ka kohalike elanike ja kaugemate mõttekaaslaste tuge. Eriline rõõm on meil püsiannetajatest, kes igakuiselt oma annetuse teevad. Neid on meil tänaseks seitse. Eha Abel, Malle Virves, Sirje Semm, Johann Dieter Heitmann, Margita Tuulik, Elma Paju ja Sulev Kuuskmäe. Suur tänu teile. Suur tänu ka minu, Maksim Kiiraneni ja Risto Abeli perekondadele, kes igakuiselt laenukoormat aitavad vähendada. Suur tänu usalduse ja toetuse eest Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule, Luterlikule Maailmaliidule, Soome ja Norra misjonäridele ja Estlandhilfele.

Olen alati teadnud, et me kõik oleme olulised. Ja et me oleme väga erinevad. Ma usun, et me tolereerime üksteise erisusi, aga meil peab olema midagi, mis meid ühendab. Mõtlesin kaua aega, mis see on. Ja siis sain aru, et see on pühendumus. Olin väga rahul.Mõni aeg hiljem sain aru, et midagi on veel vaja. Meil peab olema ühishuvi. See ühishuvi võiks olla kogukonna areng: kodu- ja hingelähedased, kvaliteetsed ja kättesaadavad teenused ja vaba aja mõtestatud täitmise võimalused. Kogukonnakiriku toimimine on oluline komponent ühishuvi realiseerimisel. Ja kindlasti leiame üles ka ühised väärtused. Turvalisus, lapsesõbralikkus ja perekesksus võiks olla nende hulgas.

Ma palun ka, et te jätkuvalt jagaksite ja toetaksite asutajate visiooni Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamisest, me võlgneme seda temale. Ja ma loodan, et te mõistate ja võtate tõsiselt Aino soovi ehitada just kirik, ja nimelt laste ja perede kirik, mitte kiirtoiduasutus või kino või koguni mõlemad koos, mis ju ka lastele meele järgi olnuks. Harkujärve kogukonnakiriku abil võivad inimesed mõista, et kirik on palju avaram ja kui soovite, siis ka rõõmurikkam kooslus, kui enamus eestlasi arvatagi oskab. Ja et sageli lihtsalt ajaviiteks peetavad harrastused ja huvitegevus arendavad noort inimest, et lapsehoid võib anda elule ka väärtusaluse ja klass koorirõdul on ka lapsevanematele luksus, mitte hädaväljapääs ruumikitsikusest. See kõik sõltub meist: Harkujärve kogukonna ja meie naabruskondade inimestest.

Valgust ja selgust soovides
Avo Üprus

HJS juhatuse liige

PS Liituge ka meie FB grupiga www.facebook.com/MTÜ Harkujärve Kiriku Taastamise selts