Harkujärve Kogukonnakeskus

Inglitiiva all on hea

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts projekti „Laste päevakeskuse käivitamine Harkujärve kogukonnakirikus“ (VYF-SP14-07) projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

küsk vüf

Kogukonna teenusekeskus rajatakse koostöös Harku vallavalitsuse, Haabersti
Linnaosavalitsuse, EELK diakooniatalituse, kohaliku koguduse ja seltsidega.

Vajadustest lähtuvalt pakume esmalt järgmisi teenuseid: lapsehoiuteenus; perenõustamine (vanemlikud oskused, paarisuhe, raseduskriis, hingehoid);
Edaspidi laste ja noorte vaba aja veetmise teenus ehk päevakeskus (õpiabi, laua- ja muud mängud, teatri- ja tantsuringid, tegelus- ja loovteraapia,  toiduabi, toimetulekuõpe).

Pakume ruume kontsertide korraldamiseks tähtpäevade tähistamiseks ja ürituste (aktused) läbiviimiseks. Korraldame arutelusid, mõttetalgusid, kärajaid. Pakume võimalust kiriklike talituste (ristimine, laulatus, hõbe- ja kuldpulm, matus jt) läbiviimiseks. Tähistame ja tutvustame kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevi ja kombestikku. Korraldame laste päevalaagreid, talgusid ja heategevuslikke laatasid.

Septembris esitas Harkujärve Kiriku Taastamise selts äriplaani koostamiseks rahastamistaotluse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile. Äriplaani esimeses
etapis on vaja leida keldri viimistlemiseks ja saali renoveerimiseks vajalikud
vahendid. Järgmisena on vaja uuendada küttesüsteem ning otsustada teise korruse ehitus. Pikemas perspektiivis ehitada välja ka majutus- või eluruumid.