Lapsehoiuteenus Harkujärve kirikus

küsk logo

Harkujärve kirikus olev lastehoid Inglitiib osales 2013.a. lõpus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi VÜF`i suurprojektide taotlusvoorus ja sai toetuse lastehoiuteenuse väljaarendamiseks ning laiendamiseks.
Lapsehoiuteenus Harkujärve kirikus
Teenuse otsene sihtrühm on Harku järve ümbruse asumite pered, kes kasvatavad 1-6. aastaseid lapsi, kaudselt ka lapsevanemate tööandjad, teised pereliikmed ja kohalik omavalitsus. Projekti kaudu arendatakse välja lapsehoiuteenus ja selle osutamiseks vajalikud tingimused 18 lapsehoiu koha mahus, teenuse käivitamisel viiakse läbi koostööpartnerite vahelised koostööümarlauad, koostatakse lapsehoiuteenuse käivitamist ja arendamist käsitlev abimaterjal kogudustele ja kiriklikele organisatsioonidele, seeläbi suureneb EELK koguduste ja nende partnerühenduste suutlikkus kodanikuühiskonnas osalemisel ja avalike teenuste osutamisel.
Üldeesmärk: kvaliteetse, jätkusuutliku ja kristlikel väärtustel põhineva lapsehoiuteenuse kättesaadavuse suurendamine Harku järve ümbruses olevates asumites (Tiskre, Harkujärve, Laabi, Õismäe, Kakumäe)
Toetussumma, 23389,80
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital” ja KÜSK Šveitsi VÜF