Pakume lapsehoiuteenust tegevusloa alusel alates 1. veebruarist 2013.

Meie lapsehoid asub Harjumaal, Harku vallas, Harkujärve külas, Kiriku tee 2 asuvas majas (sissepääs maja tagant), eraldatud ja looduskaunis kohas. Laste päralt on kahel korrusel rumme ligi 200m2, kuhu kuuluvad mängutoad ja hubased magamistoad. Õues on aiaga piiratud mänguala, kus on kiik, kaks liivakasti. Majja sisenemiseks on olemas kaldtee ratastoolidele.

Alates aprillikuust 2016 pakume lapsehoius Inglitiib raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenust. Kogu info teenuse kohta leiate allolevas tekstis.

Sihtgrupp: puudega lapsed

Lapsehoiuteenuse peamine eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut. Samuti on lapsehoiuteenuse eesmärkideks võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega.

Lapsehoiuteenus on suunatud raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet ning kelle vanemad ei saa seetõttu osaleda tööhõives. Lapsehoiuteenust on võimalik saada kuni lapse 18 aastaseks saamiseni, eeldusel et lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (välja arvatud lapse perekonnas hooldamine) ning laps ei viibi samal ajal õppetööl haridusasutuses.

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:
• koolieelsele ja koduõppel oleval lapsel: päeval, õhtul, nädalavahetustel või teatud perioodil ööpäevaringselt;
• põhiharidust omandaval lapsel: peale koolipäev lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; koolivaheaegadel lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus;
• noortel, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes: päeval, õhtul, nädalavahetustel ning teatud perioodidel ööpäevaringselt.

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist, sondi puhastamist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise kohta õigusaktides nõudeid ei ole ning arendamise tase sõltub konkreetsest teenusepakkujast ja lapsehoidjast. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist – temaga rääkimist, lugemist, mängimist.

Lapsehoiuteenust ei osutata haridusasutuses õppetööl viibimise ajal. Kooliealine laps võib teenusel olla juhul, kui ta on vormistatud koduõppele ja ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Lapsehoiuteenuse hüvitamisele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem või eestkostja) või lapsele perekonnas hooldamise teenuse (sotsiaalhoolekande seadus § 25² lg1) pakkujal kuni lapse 18 aastaseks saamiseni, eeldusel et: lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis; lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine); laps ei viibi samal ajal õppetööl haridusasutuses.

Lapsehoiuteenuse osutamine toimub kas lapse kodus või hoiukodus (asutuses).

Teenusele saamiseks võtke ühendust (Remet Rander, remet@crimeless.eu või 5275731).


Lapsehoiuteenust pakutakse aadressil:
Kiriku tee 2, 76912 Harkujärve, Harjumaa.

Lapsehoiuteenuse saamiseks võtke ühendust:
remet@crimeless.eu või 5275731