Teated

küsk logo

Harkujärve kirikus olev lastehoid Inglitiib osales 2013.a. lõpus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi VÜF`i suurprojektide taotlusvoorus ja sai toetuse lastehoiuteenuse väljaarendamiseks ning laiendamiseks.
Lapsehoiuteenus Harkujärve kirikus
Teenuse otsene sihtrühm on Harku järve ümbruse asumite pered, kes kasvatavad 1-6. aastaseid lapsi, kaudselt ka lapsevanemate tööandjad, teised pereliikmed ja kohalik omavalitsus. Projekti kaudu arendatakse välja lapsehoiuteenus ja selle osutamiseks vajalikud tingimused 18 lapsehoiu koha mahus, teenuse käivitamisel viiakse läbi koostööpartnerite vahelised koostööümarlauad, koostatakse lapsehoiuteenuse käivitamist ja arendamist käsitlev abimaterjal kogudustele ja kiriklikele organisatsioonidele, seeläbi suureneb EELK koguduste ja nende partnerühenduste suutlikkus kodanikuühiskonnas osalemisel ja avalike teenuste osutamisel.
Üldeesmärk: kvaliteetse, jätkusuutliku ja kristlikel väärtustel põhineva lapsehoiuteenuse kättesaadavuse suurendamine Harku järve ümbruses olevates asumites (Tiskre, Harkujärve, Laabi, Õismäe, Kakumäe)
Toetussumma, 23389,80
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

26.juuli 2013 perepäev

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts ja MTÜ Igale Lapsele Pere korraldasid 26 juulil Harkujärve kogukonnakeskuses ühise perepäeva millega tähistati kogukonnakeskuse taastamist ning heade mõtete koostöö algust.

Kuulati vaimulikke laule ja vaskpilli ansamblit, mängiti, lauldi ja suupärase lõkkekohvi kõrval arutati häid mõtteid.

Perepäev Harkuärvel

Perepäeval

 

Mai 2014
KÜSK ja Šveitsi Vabaühenduste Fond projekti raames on korraldatud mitmeid partneritega kohtumisi. Osalemine Harku Külade Päeval. Koostööarutelu abivallavanem Erik Sandla, noorte- ja sporditöö juht Karin Pops, Alasniidu seltsi, Tabasalu kammerkoori esindajatega.

Arutelu Harkujärve kirikus koos valla noortekeskuse delegatsiooniga Kadri Pihelo, Triinu Laas ja MTÜ Igale Lapsele Oma Pere esindajatega (Jane Snaith ja Karmen Kuill) ja Soome Luterliku Evangeelse Misjoniühenduse (SLEY) esindajatega Sakari Pihlaja. Avo Üprus, Fea Üprus, Risto Abel, Keili Kollamaa, Remet Rander. Kokku lepitud koostöö noortekeskusega, ühine ruumikasutus, kliendibaas, ringitöö korraldamine. Valla Noortekeskus soovib keldriruume kasutada noortega tööks. SLEY aitab kaasa ruumide nõuetele vastavusse viimisel, toob ka maalrid, Risto Abel tegeleb ehituspakkumistega. Olulisim on päästeameti ettekirjutuste täitmine, varuväljapääsu tekitamine ning keerdtrepi paigaldamine, et tööle saab hakata hoiu II korrus ja et vastu võtta kuni 18 last.

Juuni 2014
Toimus Harkujärve Kiriku Lapsehoid Inglitiivas lapsehoidjate täiendkoolitus. Koolitajaks oli Kristi Sääsk. Kokku osales koolitusel 5 osalejat. Kohale oli tuldud Tartust, Viljandist ja üks osaleja soovib avada ise lapsehoidu. Koolituse tagasiside oli valdavalt positiivne. Meeldisid koolitaja Piibli interpreteeringud, mis valgustasid seni veidi ähmaseks jäänud tahke mõnede tähtsate piiblilugude juures. Ka ei teadnud enne koolitust mõnede oluliste kalendritähtpäevade tegelikku mõtet ja sisu, või et millisest ajaloosündmusest see alguse on saanud (kuigi lugu või sündmus ise võisid tuttavad olla). Uudne ja huvitav mõte oli siduda juba väga väikeste laste kunstiline tegevus liturgiliste värvidega, mis seotud parasjagu käesoleva kirikliku tähtpäeva või pühaga. Koolituse läbiviimist rahastas KÜSK ja Šveitsi Vabaühenduste Fond.

Juuli 2014
Valmis koostöös EELK Viljandi Jaani koguduse Jaani Lastemaja koordinaatori Maarja Niinepuu ja Tallinna Püha Vaimu kiriku lastehoid Pesake abiõpetaja Eha Kraftiga abimaterjal lapsehoiuteenust alustavatele kogudustele. Abimaterjaliga saab tutvuda : Abimaterjal lapsehoiuteenuse käivitamiseks. Abimaterjalide väljatöötamist rahastas KÜSK ja Šveitsi Vabaühenduste Fond.