Dokumendid

NB!

Koolitusluba omavad lasteaiad tegutsevad riikliku õppekava alusel ja läheb lasteaia kohatasu arvesse koolituskuluna, mille pealt riik tagastab lapsevanemale tulumaksu.

Lastehoid on aga riigi silmis sotsiaalteenus, mille eest makstud tasu ei ole koolituskulu. Lapsehoid Inglitiib ei oma koolitusluba.