Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Vabaühenduste Fondi toetusel valmis Harkujärve Kiriku päevakeskuse äriplaan. www.kysk.ee   Äriplaani koostamist juhendasid Sotsiaalsete […]
Algus kell 11:00 Harkujärve kirikus, kus toimub kohtvaatlus ja edasi suundutakse Tallinna Peetelisse kirikusse. Ümarlaud on […]
21.veebruaril EELK Konsistooriumis toimunud koosolekul jagasid erinevate koguduste ja sotsiaalteenuseid osutavate organisatsioonide esindajad oma kogemusi. Koostati ühiselt […]
Austatud koostööpartnerid! Ootame Teid reedel, 21. veebruaril 2014 toimuvale kogemuste vahetamise ja Harkujärve kiriku äriplaani koostamise […]
EELK Perekeskuse infopäev korraldati 29. jaanuaril 2014 Tabasalus. Infotunnil tutvustas Pia Ruotsala EELK Perekeskuse meeskonda ja […]
Perekeskuse meeskond tutvustab kavandatavat tegevust Harku valla infotunnil Tabasalu Päevakeskuses 29. jaanuaril kell 10:00 – 12:00 […]

Harkujärve kooli avaaktus toimub 2.septembril kell 11.00 Harkujärve kirikus. Kuna koolimaja jääb meie kooliperele aktuste ja […]