Kirik ehitati Harkujärve külla aastatel 1992 – 1994. Soklikorrus jäi välja ehitamata. Kiriku arhitekt on Jaak Kuriks ja ehituse metseen Aino Järvesoo. Kirik kuulub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koosseisu. Hoones on algatanud lapsehoiuteenuse pakkumise Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus (www.eelk.ee/diakoonia), tegutseb Harkujärve noortetuba, laste päevakeskus. Hoone ja krundi heakorrastamise ja Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamisega tegeles MTÜ Harkujärve Kiriku Taastamise Selts. Alates 2020 sügisest on selts ümber organiseeritud ühenduseks Harkujärve Kogukonnakeskus, mille kaudu pakutakse ümberkaudsetele elanikele vajalikke vabaajateenuseid ning külalistele majutust. Leader programmi toetusel valmisid suvel nägusad magamistoad raamaturõdule. Kodulaenutusega lugemistuba on avatud igal tööpäeval. Huvilistel palume helistada numbril +372 5020857

Harkujärve kiriku ehitust finantseeris taasiseseisvuse algusaastatel välis-eestlasest filantroop Aino Järvesoo. Soovime lastele ja peredele täiendavaid võimalusi pakkuva kogukonnakeskuse rajamisega  väärtustada eesti peret ning austada ja jäädvustada Aino Järvesoo mälestust.

Aino Järvesoo

Aino Järvesoo

Aino Järvesoo
(23.9.1910 – 2.2.2003)
• Lõpetanud Tartu Ülikooli 1938. aastal etnograafia erialal ja Tallinna kunstikooli 1944.

• Pages 1944. aastal koos abikaasa Elmar Järvesooga Saksamaale, sealt viis aastat hiljem Ameerika Ühendriikidesse. Töötas Massachusettsi ülikoolis kunstipedagoogika professorina. Kogu pagulusaja oli tegev eesti kultuuri tutvustamisel.

• Kodumaad külastas ta pärast pikka vaheaega uuesti 1974. aastal ning reisis edaspidi siia peaaegu igal aastal. Tema esimene heategevusprojekt oli Tallinnas Harku järve äärde ehitatud luterlik kirik.

• 1996. aastal asus elama Tartusse Baeri tänavale üliõpilasselts Liivikale ostetud majja. Kinkis maja ka Eesti Naisüliõpilaste Seltsile ning muretses ruumid Tartu Ülikooli maaliosakonnale. Nelja miljoni krooniga lõi ta Tartu Ülikooli juurde oma abikaasa Elmar Järvesoo mälestusfondi. Fondi eesmärk on aidata kaasa Eesti rahvastiku ja tema tervisliku seisundi taastamisele.

• Annetas lastetute perede kunstviljastamise projekti kolm miljonit krooni. Tema toetusprogramm aga aitas sündida 156 lapsel, kes poleks muidu võib-olla kunagi ilmavalgust näinud. Madala sündivuse juures on oluline, et lapsi saaksid kõik naised. Tänu Järvesoole on inimesed hakanud kunstlikku viljastamisse uskuma. Poliitikud mõistsid, et neid protseduure tuleb toetada ja nüüd maksabki riik osa protseduuride hinnast.

• Algatus «Igale lapsele 1000 krooni» kestis kolm aastat ning läks Järvesoole maksma ligi miljon krooni.

• Testamendi täitja Olev Saksa sõnul annetas Järvesoo heategevaks otstarbeks paarkümmend miljonit krooni.

Aino Järvesoo  (n-na Promm) 23. sept. 1910 – 2. veebruar 2003

Harku Vallavalitsus: Ranna tee 1, Tabasalu 76901

Tel 600 3848, e-post: harku@harku.ee
atu.