Harku valda, Harkujärve külas tühjana seisvasse kirikuhoonesse rajatakse
kogukonnakeskus.
Aastal 2020 on Harkujärve kirikus toimiv kogukonnakeskus, mis pakub Harkujärve,
Õismäe, Laabi ja Tiskre peredele vajalikke sotsiaalteenuseid ning vaba aja
veetmise võimalusi. Väike, aga aktiivne kogudus on usaldusväärseks partneriks seltsidele ja omavalitsustele.

Elanikke on Harku vallas (159,7 km2) 12 979 , Harkujärve – Tiskre kandis (Harkujärve,
Laabi ja Tiskre külades) nendest 12 %, Harkujärve külas omakorda 652 (1.2. 2013). Alevikud: Tabasalu (elanikke 3364) ja Harku (669)
Teenuse tarbijatena tulevad veel kõne alla ka Harku aleviku (669) ja Väike Õismäe elanikud.
Kogukonna teenusekeskus rajatakse koostöös Harku vallavalitsuse, Haabersti Linnaosavalitsuse, EELK diakooniatalituse, kohaliku koguduse ja seltsidega.
Harku ja Haabersti juhtidega peetud arutelude käigus on selgunud vajadus lastega peredele suunatud teenuste järele. Saar – Polli uuring 2012 toob välja vallaelanike ootused koolide ja lasteaedade järele.
Tiskre-Harkujärve kandis peetakse ennekõike oluliseks kahe valdkonna arendamist: ühistransport ning koolid ja lasteaiad. Ka Suurupis, Murastes ja Väänas toovad elanikud esile lastele suunatud teenuste vajadused. Noorsootöö osas peetakse probleemiks, et ei ole piisavalt tegevust noortele (mainitakse vanusevahemikke 8-18, 11-15 ja 13-17), noored peavad vaba aja sisustamiseks sõitma Tallinna ning puudub noortekeskus. Laste hoolekandega seotud teenuste (lastehoid, lastekaitse, eestkoste, hooldus) puhul on enim mainitud probleemiks lastesõime puudumine, mistõttu ei ole alla 3-aastastele lastele hoiuvõimalust. Kuna lastehoius on nõudlus pakkumisest suurem ja kõigile ei jagu kohti, siis soovitab üks vastajaist tõsta lastehoiutoetusi. Tiskre – Harkujärve kandi elanikest soovib 54% osaleda ühistegevustes, kui seda korraldaks mõni selts või kogukonnakeskus. Kõige enam tuntakse huvi kontsertide vastu: koguni 57% vastanuist nimetab ühena huvipakkuvatest tegevustest külamajas toimuvaid kontserte. Teisteks sagedamini huvi pakkuvateks tegevusteks on koolitused (41%), meisterdamisringid (37%) ja liikumisringid (31%). (AS Saar – Poll, Harku valla elanikkonna uuring 2012.)