Rubriik: Artiklid

Inglitiiva all on hea

Towards a Diaconal Church Booklet

This is an account of an Estonian church that was declared ‘redundant’ but which through community based and diaconal ministry is now flourishing. It demanded personal motivation and a vision as well as the transformation of the building to new social, cultural and educational purposes as well as creating an inspiring worship space.

Harkujärve Kogukonnakeskus

Seoses SEMPRE Accelerators projekti raames enesele võetud ülesannete täitmisega on Harkujärve Kiriku Taastamise Selts alates augustist Harkujärve Kogukonnakeskus. Aastal 2012 püstitas MTÜ Harkujärve Kiriku Taastamise Seltsi endale järgmised eesmärgid: “Harku valda, Harkujärve külas tühjana seisvasse kirikuhoonesse rajataksekogukonnakeskus. Aastal 2020 on Harkujärve kirikus toimiv kogukonnakeskus, mis pakub Harkujärve, Õismäe, Laabi ja Tiskre peredele vajalikke sotsiaalteenuseid ning…
Read more

Harkujärve Kiriku Taastamise selts sai KOP programmist toetuse, mida kasutatakse haljasala korrastamiseks ning Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamiseks.

*Harkujärve Kiriku Taastamise selts sai KOP programmist toetuse, mida kasutatakse haljasala korrastamiseks ning Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamiseks.* Harkujärve Kiriku Taastamise Seltsi (HS) eesmärgiks on Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamine ning Harkujärve külas paikneva kirikuhoone renoveerimine ning kasutusele võtmine kogukonnakirikuna. Aino Järvesoo (neiuna Promm, 23. 09. 1910 – 02. 02. 2003) oli eesti etnograaf ja kunstipedagoog, maalikunstnik,…
Read more

EELK peapiiskop pühitses Harkujärve kogukonnakiriku

28.septembril, Mihklipäeva eelõhtul pühitses EELK peapiiskop Andres Põder Peeteli koguduse abikirikuks Harkujärve kogukonnakiriku.                        

Laste päevakeskuse käivitamine Harkujärve kogukonnakirikus

KÜSK andis Harkujärve Kiriku Taastamise Seltsile rahalise toetuse summas 29 996, 30 eurot (kakskümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend kuus eurot ja 30 senti) projekti elluviimiseks Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

26.juuli perepäev Harkujärve kirikus

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts ja MTÜ Igale Lapsele Pere korraldasid 26 juulil Harkujärve kogukonnakeskuses ühise perepäeva millega tähistati kogukonnakeskuse taastamist ning heade mõtete koostöö algust. Kuulati vaimulikke laule ja vaskpilli ansamblit, mängiti, lauldi ja suupärase lõkkekohvi kõrval arutati häid mõtteid.

Harkujärve kiriku äriplaani koostamise koosolekud

21.veebruaril EELK Konsistooriumis toimunud koosolekul jagasid erinevate koguduste ja sotsiaalteenuseid osutavate organisatsioonide esindajad oma kogemusi. Koostati ühiselt Harkujärve kiriku ärimudelit sotsiaalse ettevõtluse äriplaani lõuendi abil. 27.veebruaril toimus kohtumine Harkujärve Põhikoolis Harku Vallavalitsuse, Harkujärve Põhikooli, projektijuhtide ja koostööpartnerite osavõtul. Avo Üprus andis ülevaate küsimustikust, mille abil selgitatakse kogukonna vajadused teenustele samuti teabe edastamise kanalite kohta ning tehtud…
Read more

Järveäärsest kirikust saab kogukonna keskus

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts tahab võtta külas asuva pühakoja kasutusele kogukonnakeskusena ning jäädvustada ka ehitamist rahastanud Aino Järvesoo mälestust. Hoonel saavad olema sotsiaalsed, sakraalsed ja kultuurilised funktsioonid. Edasi loe Harku Valla Teatajast: http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/harku/elu/jarveaarsest-kirikust-saab-kogukonna-keskus.d?id=67666511

Üks ingel väisas Eestimaad

Mõnel meist on olnud õnn kohata inimest, kelle kohalolekust muutus maailm. Olen  Aino Järvesoo nime kuulnud- vahel  vaiksemalt, vahel  valjemalt. Praegu kuulen teda päris valjult oma südames. Harkujärve kirik, mille juurde jalad mind kannavad, on ehitatud Aino Järvesoo  säästudest. Kirik on uhke ja eriline-aga üksi. Paar aastat tagasi lõpetas kogudus hoones tegevuse ja sellest ajast…
Read more