Juuni

Ilm. Lastekaitsepäev
Räägime ilmast ja ilmastikunähtustest. Loeme luuletusi ja jutte ilmast ning ilmastikunähtustest. Räägime lastekaitsepäevast. Kuulame laule ilmastikunähtustest. Mängime liikumismänge.

 

Õhk ja vesi
Loeme jutte ja luuletusi veest. Arutleme, miks on meil vett vaja? Puhume erinevaid esemeid (sulg, puuleht jne.). Vaatleme, kuidas need lendlevad. Kuulame laule tuulest. Mängime liikumismänge. Joonistame merelaineid. Kleebime kastekannu, veepiisad ja lille.

 

Varsti algab suvi. Mida saame suvel teha?
Räägime, et varsti algab suvi. Kuulame laule suvest. Räägime, mida saame suvel teha? Loeme jutte suvest ja suvetegevustest. Teeme võimlemisharjutusi ja mängime liikumismänge. Voolime palli ja maalime merd.

 

Suve algus. Jaanipäev
Räägime jaanipäeva kommetest ja suvest. Kuulame jaanipäeva teemalisi laule. Maalime lõket. Mängime liikumismänge.

 

Suvi. Suvelilled
Räägime suvel õitsevatest lilledest. Loeme luuletusi suvelilledest. Maalime suvel õitsevaid lilli. Kleebime suvelilli. Kuulame laule suvest ja suvelilledest ning mängime liikumismänge. Õpime ja kordame arve 1, 2 ja 3.